Celebrity Height Weight

Yulia Lipnitskaya height weight

0
293z

Height: 158 cm
Weight: 48 kg
Birthday: 5 June 1998
Age: 16
Zodiac sign: Gemini
Yulia Lipnitskaya height weight photos zodiak sign Yulia Lipnitskaya height weight best photos Yulia Lipnitskaya height weight photos birthday Yulia Lipnitskaya height weight best photos birthday

Leave a Reply